Green Power

Duurzame energie, gedreven door expertise: DKE NV leidt de weg in groene innovatie en energie-efficiëntie.

In een dynamisch veranderend energielandschap zijn duurzame energiebronnen onontbeerlijk geworden. Het dreigende tekort aan elektriciteit is geen ver toekomstscenario meer, maar een onontkoombaar feit. Daarom heeft DKE NV geruime tijd geleden het initiatief genomen en aanzienlijk geïnvesteerd in groene energie.

 

Alles wordt intern door onze professionals gerealiseerd. Bij groene energie-installaties nemen wij dan ook de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling.

Realisatie in de kijker

Voor al onze diensten staat er een team van specialisten klaar, dat over een volledig uitgeruste interventiewagen beschikt. Onze technische medewerkers hebben alle nodige opleidingen genoten om de werken in alle veiligheid én met het grootste vakmanschap uit te voeren.

Laadpalen foto 3