MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
ALGEMENE ELECTRICITEIT en BEKABELING VAN KANTOORGEBOUWEN
PROJECTEN OP MAAT VAN DE KLANT MET DE HOOGSTE KWALITEITSNORMEN
NOODSTROOM BEVEILIGING, UPS en DIESELGENERATOREN
VERLICHTING EN BEKABELING VAN PRODUCTIEHALLEN en ANDERE INDUSTRIELE GEBOUWEN
ONTWERPEN, LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DISTRIBUTIEBORDEN
HET BEDRIJF - Missie

DKE NV wil op het vlak van ontwerp, installatie en onderhoud van elektrotechnische installaties de bevoorrechte partner zijn van de klant. Onze doelgroep sterkt zich uit van particulieren, KMO’s tot openbare besturen en grote industriële groepen. Klanten-tevredenheid is onze grootste bekommernis. Wij staan voor technische kennis waarbij we op een creatieve manier aan alle verwachtingen van onze klanten willen voldoen.

We zorgen hiervoor door:

  • de inzet van vakbekwaam personeel op de werkvloer en de solide technische expertise van de projectleiding
  • te luisteren naar de wensen van onze klanten en met hen mee te denken. Zo kunnen wij voor onze klant installaties realiseren met een hoge toegevoegde waarde en indien nodig vernieuwende en originele oplossingen aanbieden.
  • al onze contractuele verbintenissen na te komen
  • alle veiligheidsvoorschriften na te leven
  • duurzame ontwikkelingen na te streven zowel op sociaal als op bedrijfseconomisch vlak.