MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
ALGEMENE ELECTRICITEIT en BEKABELING VAN KANTOORGEBOUWEN
PROJECTEN OP MAAT VAN DE KLANT MET DE HOOGSTE KWALITEITSNORMEN
NOODSTROOM BEVEILIGING, UPS en DIESELGENERATOREN
VERLICHTING EN BEKABELING VAN PRODUCTIEHALLEN en ANDERE INDUSTRIELE GEBOUWEN
ONTWERPEN, LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DISTRIBUTIEBORDEN
MIDDENSPANNING - Realisaties

Leveren en plaatsen van middenspanningskabines

Het leveren, plaatsen en aansluiten van MS-cabines tot 36 kV zijn ook opdrachten die klanten ons, zonder zorgen, kunnen toevertrouwen.

.

Deze semi-compacte cabine bestaat uit twee aankomstcellen, een meetcel en drie vertrekcellen, elk uitgerust met een gemotoriseerde vermogenschakelaar. Om de bediening van deze cabine in het bestaande supervisie-systeem te kunnen integreren werd er geopteerd voor afzonderlijke beveiligingsrelais..

In een lokaal met klasse BB00 (= lokaal zonder gasafvoer) moet er apparatuur met klasse AA10 (= minimaal risico) geïnstalleerd worden. Een RMU voldoet aan deze voorwaarde.

Een typische “KMO”-opstelling , dwz. RMU voorzien van een verhoogde sokkel, meetcel (klasse AA10) en een transformator 250 kVA. Eén van de aankomstcellen is voorzien van een gemotoriseerde lastscheidingsschakelaar.