MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
ALGEMENE ELECTRICITEIT en BEKABELING VAN KANTOORGEBOUWEN
PROJECTEN OP MAAT VAN DE KLANT MET DE HOOGSTE KWALITEITSNORMEN
NOODSTROOM BEVEILIGING, UPS en DIESELGENERATOREN
VERLICHTING EN BEKABELING VAN PRODUCTIEHALLEN en ANDERE INDUSTRIELE GEBOUWEN
ONTWERPEN, LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DISTRIBUTIEBORDEN
PRIVATE & OPENBARE WERKEN- Realisaties

De inrichting van een controlezaal.

Zelfs aan een elektrische installatie bestaande uit “enkel stopcontacten en verlichting” kan men hoge technische eisen stellen.

.

Sober, maar toch overzichtelijk en zeer functioneel was een uitdrukkelijk
eis van de klant.

Eén van de 4 kast-elementen. De installatie wordt gevoed worden van 3 verschillende stroombronnen. De voeding van 2 van deze stroombronnen werd dan nog eens verzekerd door 2 UPS-en, de 3° stroombron door een noodstroomaggregaat.

Om de vele kabels te kunnen aansluiten was een goede identificatie nodig. De nummering van deze kabels door middel van duidelijk leesbare labels laat toe om ogenblikkelijk zijn beveiliging (automaat) en zijn verbruiker (stopcontact) terug te vinden.

Elke verbruiker (server, computerscherm, …) wordt gevoed via minstens 2 stroombronnen. Bij de uitval van 1 van de 2 neemt automatische de andere voeding over en zo blijft de continuïteit verzekerd.