MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
MIDDENSPANNINGSCABINES, LEVERING, INSTALLATIE en ONDERHOUD
ALGEMENE ELECTRICITEIT en BEKABELING VAN KANTOORGEBOUWEN
PROJECTEN OP MAAT VAN DE KLANT MET DE HOOGSTE KWALITEITSNORMEN
NOODSTROOM BEVEILIGING, UPS en DIESELGENERATOREN
VERLICHTING EN BEKABELING VAN PRODUCTIEHALLEN en ANDERE INDUSTRIELE GEBOUWEN
ONTWERPEN, LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DISTRIBUTIEBORDEN
ONDERHOUD, HERSTELLINGEN EN VERNIEUWINGEN - Realisaties

Onderhoud aan of het vervangen van apparatuur, wordt dikwijls tijdens stilstanden in weekends of vakanties gepland. Ook in die periodes staat De Keyser Elektrotechniek garant voor de hoogste kwaliteit en een vergaande flexibiliteit.


Het vervangen van LS-borden

Eén van de specialiteiten van de firma DKE NV is bordenbouw. Wanneer het nodig zou blijken om de oude schakelkasten door volledige nieuwe LS-borden te vervangen, dan zal onze firma U graag hierbij helpen en een aanbieding maken. Onze ruime ervaring waarborgt een vlotte omschakeling.

Meer info >Het vernieuwen van platines

Wanneer de kasten, het koper en de kabels zich nog in een goede staat bevinden, kan het interessant zijn om enkel het schakelmateriaal te vernieuwen. Het werken met platines of montageplaten heeft het grote voordeel dat deze op voorhand in ons bordenbouwatelier kunnen gemaakt worden. Zo blijft, tijdens de ombouw, de stilstand beperkt in tijd.

Meer info >Het reviseren van schuiven

Soms is het budgettair en/of technisch interessanter om de schuiven van MCC-borden te reviseren of te vernieuwen, in plaats van volledig nieuwe LS-borden te plaatsen. De kasten (omhulsels), zelf en de koperen baren blijven dan behouden. Dit laat dan ook toe om de bestaande bekabeling volledig te behouden.

Meer info >


Het plaatsen en aansluiten van 8 tranfo's/ redresseurs

Het transport en de plaatsing van deze waardevolle elektrische toestellen gebeurt met de grootste zorg.

Meer info >